2016-09-26

CARSED - przekształcenie formy prawnej spółki

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 23.09.2016 r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowej spółki jawnej pod nazwą "CARSED J. Chełstowski, K. Lipiński, T. Rybałtowski spółka jawna" w spółkę komandytową pod nazwą "CARSED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa".

Zmianie ulega także adres prowadzenia działalności. Obecny adres to: ul. Brzeska 181, 08-110 Siedlce

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy i adresu, nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych CARSED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest prawnym następcą spółki przekształconej.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy numer NIP i numer Regon. Zmianie nie ulegają również numery kont bankowych. Zmianą będącą następstwem przekształcenia jest zmiana numeru KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych dotychczas umów. Jednocześnie informujemy, że wszelkie inne dane, w tym adresy e-mail, numery telefonów i faksów, pozostają bez zmian.

Aktualne dane Spółki:

CARSED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
08-110 Siedlce, ul. Brzeska 181
NIP: 8211641473
REGON: 710437641
KRS: 0000638252

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 25 644 35 05 w. 283