CARSED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Brzeska 181, 08-110 Siedlce

REGON: 710437641

NIP: 821-16-41-473

KRS: 0000903973

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 421000 PLN

Sekretariat

25 644 44 00

Księgowość

25 644 44 00